Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszym regulamin określa zasady świadczenia usług wykonywane przez zespół Pawła Rawskiego, rozumianych jako szkolenia, zarówno te otwarte jak i dla firm, subskrybowania newslettera oraz zasady dotyczące materiałów umieszczanych na blogu Pawła Rawskiego.

 2. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od chwili zawarcia umowy.

 3. Wszelkie sytuacje sporne oraz nieujęte w tym regulaminie należy kontaktować z poszczególnymi członkami zespołu. Za podjęcie ostatecznych decyzji odpowiedzialnych uznaje się członków zespołu Pawła Rawskiego. 

§ 2 Szkolenia

 1. Do uczestnictwa w szkoleniu uprawnione są tylko te osoby, które spełniły warunki zapisu na dane szkolenie oraz wpłaciły należną opłatę w ustalonej formie, terminie i kwocie.

 2. W przypadku uiszczenia opłaty, a z różnych względów, przy jednoczesnym braku możliwości uczestniczenia w szkoleniu, w szczególnych przypadkach losowych dopuszczamy możliwość zwrotu pieniędzy. O zaistniałej sytuacji należy zawiadomić osobę odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami na minimum dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia.

 3. Trener zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu konkretnej osobie i tym samym oddania kwoty za szkolenie.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku, gdy liczba osób do jego przeprowadzenia nie jest wystarczająca.

 5. Uczestniczenie w szkoleniu jest równoznaczne ze zgodą na wykonywanie oraz publikowanie wszelkich zdjęć, filmów oraz materiałów zawierających wizerunek uczestnika powstałych w trakcie trwania konkretnego szkolenia w dowolnym miejscu. Wyłączne prawo do publikacji zastrzega sobie zespół Pawła Rawskiego na czas nieokreślony.

 6. Chęć wszelkiej publikacji materiałów otrzymanych od firmy podczas trwania szkolenia należy konsultować wcześniej z zespołem Pawła Rawskiego. Warunkiem możliwości publikacji jest pisemna zgoda jednego z członków zespołu.

 7. Uczestnicy biorąc udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są chronione prawem autorskim.

 8. Uczestnictwo w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie maila oraz imienia i nazwiska na potrzeby firmy. 

 9. Poza salą szkoleniową uczestnik odpowiedzialny jest za sposób, w jaki wykorzystuje materiały, które otrzymał oraz metodykę przyswajania wiedzy.

 10. Czas na odstąpienie od zakupionych produktów online wynosi 30 dni.

§ 3 Newsletter

 1. Warunkiem regularnego subskrybowania newslettera jest wpisanie swoich danych osobowych oraz zgłoszenie chęci jego otrzymywania w ikonie „Newsletter” znajdującej się na stronie głównej.

 2. Chęć zaprzestania otrzymywania newsletterów można zgłosić w dowolnym momencie. W tym celu należy kontaktować się pod adresem mailowym biuro@pawelrawski.pl

 3. Dane osobowe otrzymane przez subskrybentów będą przetwarzane przez zespół Pawła Rawskiego jedynie na potrzeby firmy.

§ 4 Blog

 1. Publikowanie wszelkich zdjęć, materiałów, a przede wszystkim artykułów oraz cytatów będących wyłączną własnością Pawła Rawskiego jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadku podania źródła, z którego danym materiał pochodzi oraz imienia i nazwiska autora.