Czuję wdzięczność, radość, szczęście o wiele częściej niż wcześniej. Praca nad sobą oczywiście niesie za sobą dużą falę błędów, na których będę się uczył, jednak teraz wiem, że emocje to komunikaty, a potrzeby to zestaw zachowań, o których te komunikaty informują. Potrafię rozpoznać i przede wszystkim obserwować swoje odczucia. Dzięki odpowiednim pytaniom z ćwiczeń Pawła mogę dotrzeć do niezaspokojonych potrzeb, bez obwiniania innych o mój stan emocjonalny i bez szukania lub wylewania na nich fali goryczy. Nauczyłem się brać odpowiedzialność za swoje zachowanie, emocje, ale także za to, jak reaguję, kiedy ktoś zachowa się w stosunku do mnie w jakiś sposób – bo na to mam wpływ.